ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΗΝΣΕΙΣ

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Πανεπιστήμιο Κρήτης
http://www.uoc.gr

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κρήτης
http://www.ergasya.tuc.gr

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
http://www.auth.gr

Ε.Μ.Π.
https://www.ntua.gr

 

Institutes

Intitute of Marine Biology of Crete
http://www.imbc.gr

Marine charts - Nautical charts Directory
https://marine-charts.com

Intitute of Computer Science
http://www.ics.forth.gr

Institute of Applied and Computational Mathematics
http://euclid.iacm.forth.gr

Institute of Electronic Structure & laser (I.E.S.L)
http://www.iesl.forth.gr

Institute of Molecular Biology & Biotechnology
http://www.imbb.forth.gr

OPEN SEAS INSTRUMENTATION INC
http://www.openseas.com

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Theoretical and Computational Chemistry in Crete (TCCC)

 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

YAHOO
http://www.yahoo.com

GOOGLE
https://www.google.com

BING
https://ww.bing.com

LYCOS
http://www.lycos.com

INFOSEEK
http://www.infoseek.com

ALTA VISTA
http://altavista.digital.com

EXCITE
http://www.excite.com

OPEN TEXT INDEX
https://www.opentext.com

 

 

uch.gr